CATALOGUE OF THE COLLECTIONS OF SIR AUREL STEIN in the Library of the Hungarian Academy of Sciences / ed. by Éva Apor and Helen Wang.- Bp. : MTAK, 2002. - 350 p. : ill.

FAJCSÁK Györgyi: Collecting Chinese art in Hungary from the early 19th century to 1945 : as reflected by the artefacts of the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts. – Bp.: Eötvös Loránd University, 2007. - 268 p. : ill. ; 23 cm. – (Budapest monographs in East Asian studies, ISSN 1787-7482 ; 3.)

H. BOROS Vilma: Stein Aurél ifjúsága: Hirschler Ignác és Stein Ernő levelezése Stein Aurélról 1866-1891. (The young Aurél Stein: The correspondence of Ignác Hirschler and Ernő Stein about Aurél Stein), Bp., 1970, 148 p. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai 64.)

KELECSÉNYI Ágnes: A Selyemút rejtett kincsei : Stein Aurél és az Ezer Buddha barlangtemplomok. (The hidden treasures of the Silk Road: Aurél Stein and the Thousand Buddha Cave Temples) – Bp. : MTAK, 2007. - 23 p. : ill., térképek ; 24 cm. - Published for the exhibition with the same title, organized between 22 November and 15 December 2007.

KREITNER Gusztáv: Gróf Széchenyi Béla keleti utazása India, Japán, China, Tibet és Birma országokban (The Eastern travel of Count Béla Széchényi to India, Japan, China, Tibet and Birma) - Bp. : Révai, 1882. - XVI, 1028 p., 51 t.

KUBASSEK János: Lóczy Lajos szerepe Ázsia földtudomány feltárásában és eredményeinek külföldi visszhangja. (The role of Lajos Lóczy in the discovery of the geography of Asia and the international echo of his results) - In: Lóczy Lajos emlékkötet, Bp. 2002

LÓCZY Lajos: A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása (Description of the natural history and countries of the Empire of China): Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása alatt (1877-1880) szerzett tapasztalatai alapján és a meglevő irodalom fölhasználásával írta --. - Bp.: K. M. Természettudományi Társ., 1886. - XIV, 884 p., 97 t.

MIKLÓS Pál: A tunhuangi Ezer Buddha barlangtemplomok. (The Thousand Buddha Cave Temples of Dunhuang) - Bp.: Helikon, 1959. - 125 p. 33 t.

MIRSKY, Jeanette: Sir Aurel Stein : archaeological explorer. - Chicago [etc.] : University of Chicago Press, 1977. - xiii, 585 p., [16] t., ill., maps.

RUSSELL-SMITH, Lilla: Hungarian explorers in Dunhuang = Journal of the Royal Asiatic Society, Series 3. vol. 10, part. 3 (2000), pp. 341-362

THE SILK ROAD: Trade, travel war and faith / ed. by Susan Whitfield and Ursula Sims-Williams. - London: The British Library, 2004. – 366 p. : ill.

STEIN Aurél: Földrajzi és régészeti kutatások Belső-Ázsiában (1906-1908). (Geographical and archaeological research in Central Asia) – Bp. : Magyar Földrajzi Társaság, 1909. – pp. 281-294, 329-344. Megj.: Földrajzi Közlemények, 1909, XXXVI. köt. 7-8 füz.

STEIN Aurél: Homokba temetett városok. Régészeti és földrajzi utazás Indiából Kelet-Turkesztánba 1900-1901-ben. (Sand-buried settlements. Archaeological and geographical research trip from India to Eastern Turkestan) - Bp. : Lampel R. kiadása, 1908.- 326 p., 38 t. ; 1 térk. (Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára 10.)

STEIN Aurél: Romvárosok Ázsia sivatagjaiban. (Ruined settlements in the desert of Asia) - Bp.: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 1913. - 10, 667 p., 192 t. + 1 térk.

STEIN Aurél : Nagy Sándor nyomában Indiába (To India on the traces of Alexander the Great) - Bp. : Franklin Társulat, [1931], 183 p.

SUPPLEMENT TO THE CATALOGUE OF THE COLLECTIONS OF SIR AUREL STEIN in the Library of the Hungarian Academy of Sciences / ed. by Éva Apor and Helen Wang.- Bp. : MTAK, 2007. - 191 p. : ill.

WALKER, Annabel: Aurel Stein: Pioneer of the Silkroad.- London : John Murray,1995 - 393 p.

WHITFIELD, Roderick: Caves of the Thousand Buddhas: Chinese art from the Silk Route. London : British Museum, 1990. – 208 p. : ill.

WOOD, Frances: The Silk Road: two thousand years in the heart of Asia. - London: The British Library, 2003. – 270 p. : ill.