Sir Denison Ross (1871-1940) Stein Aurélt „két nemzet büszkeségének” nevezte. Stein 1887-től Indiában élt és fogadott hazájának, Angliának szolgálatába állította minden tudását és képességét, mivel a Brit Birodalom nyújtott lehetőséget arra, hogy tehetségét kibontakoztassa, és olyan területeken működhessen, ahol ismereteit a legjobban tudta kamatoztatni. A földrajzi távolság azonban nem jelentette a szakítást szülőhazájával, ahol fiatalkorát töltötte, s ahol tudását megalapozta. Rendszeresen hazalátogatott Magyarországra, és szoros kapcsolatban állt a magyar szellemi élet legkiválóbb képviselőivel. Rövid budapesti tartózkodásai alatt többször tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémián, amelynek 1895-től volt tagja. Egész életében adományaival támogatta az Akadémiát, végrendeletében nyomtatott könyveit, kéziratainak egy részét, valamint közel 7000 darabból álló fényképgyűjteményét az Akadémiára hagyta.

Ez a kiállítás a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában őrzött fotói, térképei, levelezése — melyet kiegészít néhány magyar kulturális és tudományos intézmény gyűjteményéből származó fénykép, illetve műtárgy fotója — segítségével mutatja be Stein Aurélt, az embert és a tudóst.

Stein Aurél orientalista, régész-felfedező érdeklődésének középpontjában a Kelet és a Nyugat nagy civilizációinak találkozási pontjai álltak. Neve és munkássága ma már elválaszthatatlan a Selyemút történetétől, amely nem pusztán Kínát a Mediterráneummal összekötő eurázsiai kereskedelmi útvonal volt, hanem eszmék, vallási tanok, művészeti stílusok és technológiák közvetítő csatornája is. A Kr. e. 2. századtól kezdődően több mint ezer éven át a kínai, az indiai, az iráni, valamint a klasszikus nyugati kultúra keveredett és hatott itt egymásra. E kultúrák találkozásának öröksége, tárgyi és írásos emlékei vonzották őt Ázsia szívébe.