Stein Aurél, a kalandvágyó és gyakran merész régész-kutató megítélése nem egyértelmű Kínában. Egyesek pusztán a „nyugati kincsvadászt” látják benne, ugyanakkor mind többen elismerik, hogy neki köszönhető Belső-Ázsia és a Selyemút számos nagy értékű régészeti felfedezése és a leletek megőrzése. Világörökségünk számos elveszett vagy elpusztult emlékkel lenne szegényebb az ő munkája nélkül.

A Stein Aurél munkásságáról folyó vitát majd a történelem dönti el a régészeti feltárások fény- és árnyoldalainak összevetésével. Ma, ezen a kiállításon azonban az embert és a tudóst látjuk magunk előtt ama gyűjtemény tárgyain keresztül, amelyeket végrendeletében a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárára hagyott. Kiállítottuk Stein Aurél néhány ritka könyvét is, amelyek közül néhányat én adományoztam magángyűjteményemből a Kínai Világörökség Alapítvány számára. Mi kínaiak, a békét szerető nép lévén megérthetjük, hogy ami számunkra visszatetszőnek tűnhet Stein Aurél kutatói magatartásában, az végső soron történelmi emlékeink megőrzését, s az egész emberiség javát szolgálta.

Nagy öröm számomra, hogy részt vehetek ezen a kitüntetett eseményen. Remélem, hogy még sok más hasonló kiállításra is sor kerül a jövőben, amelyek nagyobb megbecsülést szereznek az egykori kutatók és régészek munkájának, s — azt remélem — hozzájárulnak a világ örökségének és történelmének jobb megértéséhez, s a világ civilizációi közötti békéhez és harmóniához is.

Paul Kan
A Champion Technology Group, a Better Tomorrow,
és a Kínai Világörökség Alapítvány elnöke

 

 

Stein Márk Aurél a régészet egyik világszerte elismerten legnagyobb alakja Budapesten született, s anyanyelve magyar volt. Érdeklődése távoli országok felé vonzotta, s tudományos munkájához Nagy-Britanniában lelt támogatásra, amelynek állampolgárává is lett. Mindazonáltal szoros kapcsolatokat ápolt szülőhazájával, amelyhez kötődését semmi sem mutatja jobban, mint hogy könyveit és fényképeinek nagy részét a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárára hagyta.

Magyarként büszkék vagyunk Stein Aurélra, a komoly, áldozatkész tudósra, Kőrösi Csoma Sándor méltó párjára, aki kitartóan, már-már megszállottan folytatta a vizsgálódást ott, ahol mások már feladták a kutatást. Állhatatosságát többnyire siker koronázta, s felelősségteli tudósként mindent megtett, hogy eredményeit megmentse a jövő számára. Stein a világörökség érdekeit tartotta szem előtt, s hitt benne, hogy az elmúlt korok kulturális öröksége az egész emberiség közös kincse, és hogy neki tudósként ennek az értéknek a megőrzése a feladata.

A Champion Technology Group támogatásával nagy örömmel mutatjuk be a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának rendkívül értékes gyűjteményét. Igen jelentősnek tartjuk ezt a lehetőséget arra, hogy bemutathassuk a kínai közönség számára a valódi Stein Aurélt – a céltudatos, áldozatkész és felelősségteli embert. Mindannyiuknak tartós élményt és örömteli újrafelfedezést kívánunk.

Dr Hiller István
oktatási és kulturális miniszter