Az Archaeological Survey of India
jelenlegi formájában 1861-ben jött létre.
Megújítására Lord Nathaniel Curzon (1859-
1925) alkirálysága (1899-1905) idején került
sor, aki a koordináció hiányát felismerve javasolta
a főigazgatói poszt visszaállítását. Az intézmény élére 1902-ben
Sir John Marshallt (1867-1958) nevezték ki, aki huszonhat éven át látta el hivatalát.

Stein 1904-ben csatlakozott az intézményhez, először mint tanügyi főfelügyelő
és régészeti felügyelő Beludzsisztán és az akkor szintén Curzon által újjászervezett Északnyugati Határtartomány területére.

1910 és 1917 között az Északnyugati Határtartomány régészeti főfelügyelője és a Pesavari Múzeum tiszteletbeli kurátora volt. 1917-től, hivatalos nyugdíjba vonulását követően munkaviszonyát „különleges szolgálat” címén könyvei megírása és a harmadik expedíció leleteinek feldolgozása érdekében 1928-ig meghosszabbították, s csak ezután vonult vissza véglegesen.

Az indiai régészet területén végzett munkássága az Indiai Régészeti Felügyelet különböző hivatalos közleményeiben követhető nyomon.